Белешка од персоналот на страницата
May 31, 2016, 9:15 pm
See Website for other company locations.
Logo -

PoliLingua.com

Localization services

Established in 2002
ProZ.com member since Sep 2012

Polilingua

Вратете се на листата на нарачатели на услуги
Вашиот пристап до информациите во оваа евиденција на Blue Board е ограничен. За целосен пристап, разгледајте ги опциите за плаќање подолу.

Членство на ProZ.com
Членовите на ProZ.com имаат неограничен пристап на евиденцијаta на Blue Board. Тоа вклучува целосен пристап до контакт информациите на нарачателот на услуги, рејтингот на ВПС и коментарите внесени од нарачателот на услуги. Членовите на ProZ.com исто така имаат можност да поднесуваат апликација на нарачатели на услуги кои прифаќаат апликации од хонорарни преведувачи.


Browniz поени
Browniz поени се добиваат преку придонес на страницата на различни начини. Оние кои не се членови може да платат 50 browniz поени за да добијат пристап до една евиденција. (Откако ќе се плати, пристапот до евиденцијата (вклучувајќи ВПС и коментари) е траен.

Мора да сте пријавени за да заработите browniz.

Готовина од Proz.com паричник
Може да се внесат мали износи во Proz.com паричникот за да се употребат за купување права кои ги имаат само членовите, како што имате потреба при користење на страницата. Разгледување една евиденција на Blue Board чини 50 американски центи. (Откако ќе се плати, пристапот до евиденцијата (вклучувајќи ВПС и коментари) е траен).
Мора да сте регистрирани за да го користите паричникот.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
4.8 353 entries
Past 12 months:
5 152 entries


Резиме на записи

Датум Вршител на услуги Service provider KudoZ - browniz Коментар ВПС Веројатност за повторна соработка
Today
Ограничен пристап
67 - 2718
5
Jul 21
Ограничен пристап
0 - 4030
5
Jul 13
Ограничен пристап
11 - 419
5
Jul 13
Ограничен пристап
0 - 350
5
Jul 13
Ограничен пристап
35 - 65
5
Jul 13
Ограничен пристап
63 - 303
5
Jul 12
Ограничен пристап
58 - 445
5
Jul 11
Ограничен пристап
0 - 300
5
Jul 7
Ограничен пристап
36 - 668
5
Jul 6
Ограничен пристап
31 - 330
5
Jul 4
Ограничен пристап
0 - 250
5
Jul 4
Ограничен пристап
8 - 606
5
Jun 30
Ограничен пристап
52 - 9335
5
Jun 28
Ограничен пристап
0 - 300
5
Jun 26
Ограничен пристап
592 - 4491
5
Jun 24
Ограничен пристап
0 - 300
5
Jun 23
Ограничен пристап
0 - 315
5
Jun 14
Ограничен пристап
0 - 508
5
Jun 10
Ограничен пристап
26 - 423
5
Jun 8
Ограничен пристап
166 - 6489
5
Jun 7
Ограничен пристап
72 - 1028
5
Jun 7
Ограничен пристап
0 - 350
5
Jun 7
Ограничен пристап
0 - 300
4
Jun 2
Ограничен пристап
320 - 350
5
May 31
Ограничен пристап
0 - 85
5
May 31
Ограничен пристап
0 - 372
5
May 31
Ограничен пристап
272 - 230
5
May 23
Ограничен пристап
0 - 4766
5
May 23
Ограничен пристап
11 - 311
5
May 22
Ограничен пристап
0 - 300
5
May 18
Ограничен пристап
1212 - 1484
5
May 17
Ограничен пристап
38 - 465
5
May 16
Ограничен пристап
40 - 1330
5
May 15
Ограничен пристап
316 - 220
5
May 12
Ограничен пристап
64 - 1586
5
May 11
Ограничен пристап
8 - 623
5
May 11
Ограничен пристап
28 - 179
5
May 10
Ограничен пристап
8 - 563
4
May 10
Ограничен пристап
0 - 678
5
May 9
Ограничен пристап
68 - 2185
5
May 2
Ограничен пристап
0 - 403
5
May 2
Ограничен пристап
2702 - 571
5
May 2
Ограничен пристап
0 - 471
5
Apr 27
Ограничен пристап
64 - 690
5
Apr 26
Ограничен пристап
81 - 1384
5
Apr 25
Ограничен пристап
16 - 422
5
Apr 25
Ограничен пристап
43 - 593
5
Apr 21
Ограничен пристап
118 - 3729
4
Apr 13
Ограничен пристап
4 - 384
5
Apr 10
Ограничен пристап
0 - 300
5
Apr 9
Ограничен пристап
0 - 300
5
Apr 4
Ограничен пристап
0 - 300
5
Mar 31
Ограничен пристап
8 - 366
5
Mar 30
Ограничен пристап
0 - 153
5
Mar 30
Ограничен пристап
14 - 1193
4
Mar 28
Ограничен пристап
0 - 300
5
Mar 27
Ограничен пристап
0 - 460
5
Mar 24
Ограничен пристап
275 - 89
4
Mar 24
Ограничен пристап
240 - 782
5
Mar 24
Ограничен пристап
0 - 873
5
Mar 23
Ограничен пристап
0 - 300
5
Mar 23
Ограничен пристап
4 - 124
5
Mar 22
Ограничен пристап
99 - 597
5
Mar 22
Ограничен пристап
28 - 1373
5
Mar 16
Ограничен пристап
817 - 2183
5
Mar 13
Ограничен пристап
0 - 650
5
Mar 13
Ограничен пристап
89 - 3192
5
Mar 10
Ограничен пристап
150 - 1845
5
Mar 10
Ограничен пристап
0 - 2855
5
Mar 9
Ограничен пристап
0 - 1865
5
Mar 7
Ограничен пристап
0 - 710
5
Mar 6
Ограничен пристап
28 - 1080
5
Mar 6
Ограничен пристап
4 - 461
5
Mar 6
Ограничен пристап
16 - 300
5
Mar 6
Ограничен пристап
20235 - 29429
5
Feb 24
Ограничен пристап
0 - 423
5
Feb 24
Ограничен пристап
4 - 316
5
Feb 21
Ограничен пристап
0 - 300
5
Feb 20
Ограничен пристап
8 - 988
5
Feb 20
Ограничен пристап
87 - 2576
5
Feb 16
Ограничен пристап
55 - 1030
5
Feb 15
Ограничен пристап
0 - 1350
5
Feb 14
Ограничен пристап
0 - 300
5
Feb 14
Ограничен пристап
0 - 400
5
Feb 14
Ограничен пристап
231 - 1189
5
Feb 10
Ограничен пристап
718 - 24
5
Feb 9
Ограничен пристап
19 - 43
5
Feb 6
Ограничен пристап
0 - 350
5
Feb 1
Ограничен пристап
80 - 2057
5
Feb 1
Ограничен пристап
35 - 2131
5
Jan 31
Ограничен пристап
8 - 747
5
Jan 26
Ограничен пристап
0 - 300
5
Jan 23
Ограничен пристап
0 - 300
5
Jan 16
Ограничен пристап
0 - 703
5
Jan 16
Ограничен пристап
159 - 1277
5
Jan 13
Ограничен пристап
0 - 400
5
Jan 10
Ограничен пристап
15 - 300
5
Jan 10
Ограничен пристап
0 - 1620
5
Jan 10
Ограничен пристап
4 - 468
5
Jan 9
Ограничен пристап
4 - 305
5
Jan 9
Ограничен пристап
0 - 850
5
Dec 30 '16
Ограничен пристап
257 - 3942
5
Dec 21 '16
Ограничен пристап
59 - 24
5
Dec 20 '16
Ограничен пристап
4 - 2667
5
Dec 20 '16
Ограничен пристап
24 - 2110
5
Dec 19 '16
Ограничен пристап
4 - 825
5
Dec 12 '16
Ограничен пристап
224 - 8869
5
Dec 12 '16
Ограничен пристап
0 - 250
5
Dec 6 '16
Ограничен пристап
12 - 3022
5
Dec 5 '16
Ограничен пристап
0 - 250
5
Dec 5 '16
Ограничен пристап
219 - 2090
5
Dec 2 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
Dec 2 '16
Ограничен пристап
0 - 870
5
Dec 1 '16
Ограничен пристап
0 - 650
5
Nov 28 '16
Ограничен пристап
32 - 2295
5
Nov 15 '16
Ограничен пристап
0 - 1600
5
Nov 6 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
Nov 2 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
Nov 2 '16
Ограничен пристап
128 - 500
5
Oct 31 '16
Ограничен пристап
0 - 313
5
Oct 26 '16
Ограничен пристап
32 - 1400
5
Oct 25 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
Oct 18 '16
Ограничен пристап
12 - 896
5
Oct 13 '16
Ограничен пристап
0 - 405
5
Oct 13 '16
Ограничен пристап
436 - 3020
5
Oct 13 '16
Ограничен пристап
32 - 353
4
Oct 12 '16
Ограничен пристап
73 - 60
5
Oct 10 '16
Ограничен пристап
8 - 300
5
Oct 6 '16
Ограничен пристап
30 - 877
5
Oct 5 '16
Ограничен пристап
12 - 765
5
Oct 4 '16
Ограничен пристап
0 - 350
5
Oct 3 '16
Ограничен пристап
0 - 274
5
Sep 30 '16
Ограничен пристап
15 - 6928
5
Sep 23 '16
Ограничен пристап
0 - 4873
5
Sep 21 '16
Ограничен пристап
0 - 403
4
Sep 16 '16
Ограничен пристап
94 - 1624
5
Sep 15 '16
Ограничен пристап
0 - 400
5
Sep 14 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
Sep 8 '16
Ограничен пристап
42 - 25
5
Sep 7 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
Sep 7 '16
Ограничен пристап
0 - 150
5
Sep 1 '16
Ограничен пристап
0 - 460
5
Aug 29 '16
Ограничен пристап
11 - 5043
5
Aug 25 '16
Ограничен пристап
294 - 1744
5
Aug 25 '16
Ограничен пристап
93 - 2975
5
Aug 23 '16
Ограничен пристап
16 - 3393
5
Aug 19 '16
Ограничен пристап
20 - 1659
5
Aug 8 '16
Ограничен пристап
12 - 723
5
Aug 6 '16
Ограничен пристап
0 - 510
5
Aug 2 '16
Ограничен пристап
92 - 2329
5
Aug 2 '16
Ограничен пристап
83 - 1422
5
Jul 26 '16
Ограничен пристап
0 - 600
5
Jul 20 '16
Ограничен пристап
40 - 2180
5
Jul 18 '16
Ограничен пристап
93 - 509
5
Jul 18 '16
Ограничен пристап
122 - 633
5
Jul 11 '16
Ограничен пристап
472 - 4276
5
Jul 7 '16
Ограничен пристап
58 - 4132
5
Jul 1 '16
Ограничен пристап
0 - 100
5
Jul 1 '16
Ограничен пристап
0 - 363
5
Jun 30 '16
Ограничен пристап
0 - 1450
5
Jun 21 '16
Ограничен пристап
67 - 1361
5
Jun 19 '16
Ограничен пристап
176 - 3421
5
Jun 14 '16
Ограничен пристап
19 - 659
5
Jun 13 '16
Ограничен пристап
371 - 2108
5
Jun 9 '16
Ограничен пристап
1210 - 907
5
May 27 '16
Ограничен пристап
0 - 315
5
May 26 '16
Ограничен пристап
1182 - 13329
5
May 19 '16
Ограничен пристап
146 - 1041
5
May 17 '16
Ограничен пристап
233 - 1322
5
May 17 '16
Ограничен пристап
273 - 2931
5
May 12 '16
Ограничен пристап
0 - 350
5
May 3 '16
Ограничен пристап
221 - 1012
5
Apr 28 '16
Ограничен пристап
27 - 597
5
Apr 28 '16
Ограничен пристап
0 - 229
5
Apr 23 '16
Ограничен пристап
4 - 950
5
Apr 11 '16
Ограничен пристап
0 - 820
5
Apr 10 '16
Ограничен пристап
0 - 455
5
Apr 7 '16
Ограничен пристап
0 - 350
5
Apr 5 '16
Ограничен пристап
0 - 1323
5
Apr 1 '16
Ограничен пристап
64 - 509
5
Apr 1 '16
Ограничен пристап
0 - 535
5
Mar 29 '16
Ограничен пристап
12 - 1055
5
Mar 21 '16
Ограничен пристап
0 - 350
5
Mar 21 '16
Ограничен пристап
397 - 3974
5
Mar 18 '16
Ограничен пристап
15 - 300
5
Mar 17 '16
Ограничен пристап
0 - 350
4
Mar 14 '16
Ограничен пристап
0 - 550
5
Mar 13 '16
Ограничен пристап
8 - 305
5
Mar 11 '16
Ограничен пристап
105 - 8524
5
Mar 11 '16
Ограничен пристап
4 - 755
5
Mar 11 '16
Ограничен пристап
32 - 1482
5
Mar 10 '16
Ограничен пристап
449 - 2691
5
Mar 9 '16
Ограничен пристап
210 - 1425
5
Mar 5 '16
Ограничен пристап
4 - 17300
5
Mar 1 '16
Ограничен пристап
40 - 962
5
Feb 29 '16
Ограничен пристап
0 - 6473
5
Feb 26 '16
Ограничен пристап
0 - 4766
5
Feb 23 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
Feb 22 '16
Ограничен пристап
28 - 450
5
Feb 18 '16
Ограничен пристап
213 - 7812
5
Feb 18 '16
Ограничен пристап
128 - 1385
5
Feb 17 '16
Ограничен пристап
60 - 1885
5
Feb 17 '16
Ограничен пристап
12 - 208
5
Feb 16 '16
Ограничен пристап
16 - 2341
5
Feb 11 '16
Ограничен пристап
0 - 330
5
Jan 31 '16
Ограничен пристап
160 - 679
5
Jan 26 '16
Ограничен пристап
2582 - 3744
4
Jan 23 '16
Ограничен пристап
219 - 783
4
Jan 22 '16
Ограничен пристап
38 - 376
4
Jan 22 '16
Ограничен пристап
86 - 1211
5
Jan 22 '16
Ограничен пристап
308 - 3582
5
Jan 19 '16
Ограничен пристап
8 - 2998
5
Jan 18 '16
Ограничен пристап
561 - 2279
5
Jan 15 '16
Ограничен пристап
8 - 2973
5
Jan 13 '16
Ограничен пристап
34 - 1000
5
Jan 11 '16
Ограничен пристап
4 - 300
5
Jan 5 '16
Ограничен пристап
0 - 350
5
Jan 5 '16
Ограничен пристап
0 - 453
5
Dec 22 '15
Ограничен пристап
0 - 660
5
Dec 10 '15
Ограничен пристап
0 - 511
5
Dec 9 '15
Ограничен пристап
0 - 400
5
Dec 7 '15
Ограничен пристап
0 - 87
5
Dec 7 '15
Ограничен пристап
425 - 1946
5
Dec 7 '15
Ограничен пристап
27 - 1793
4
Dec 3 '15
Ограничен пристап
273 - 7682
5
Dec 2 '15
Ограничен пристап
0 - 400
5
Dec 2 '15
Ограничен пристап
61 - 412
5
Dec 2 '15
Ограничен пристап
0 - 250
5
Dec 1 '15
Ограничен пристап
536 - 4990
5
Nov 30 '15
Ограничен пристап
0 - 1698
5
Nov 25 '15
Ограничен пристап
277 - 2852
5
Nov 23 '15
Ограничен пристап
4 - -50
5
Nov 23 '15
Ограничен пристап
7 - 586
5
Nov 17 '15
Ограничен пристап
0 - 300
5
Nov 13 '15
Ограничен пристап
0 - 350
5
Nov 13 '15
Ограничен пристап
313 - 1209
5
Nov 8 '15
Ограничен пристап
8 - 2609
5
Nov 6 '15
Ограничен пристап
0 - 300
5
Oct 24 '15
Ограничен пристап
24 - 1073
5
Oct 21 '15
Ограничен пристап
0 - 300
5
Oct 15 '15
Ограничен пристап
0 - 300
5
Oct 7 '15
Ограничен пристап
531 - 12328
5
Oct 3 '15
Ограничен пристап
322 - 2030
5
Sep 24 '15
Ограничен пристап
4 - 436
5
Sep 21 '15
Ограничен пристап
80 - 1981
5
Sep 21 '15
Ограничен пристап
0 - 200
5
Sep 16 '15
Ограничен пристап
0 - 300
5
Sep 10 '15
Ограничен пристап
0 - 418
5
Sep 10 '15
Ограничен пристап
4 - 288
2
Sep 9 '15
Ограничен пристап
4 - 300
5
Sep 8 '15
Ограничен пристап
69 - 1076
5
Sep 8 '15
Ограничен пристап
32 - 554
5
Sep 8 '15
Ограничен пристап
8 - 396
5
Sep 8 '15
Ограничен пристап
0 - 350
5
Sep 3 '15
Ограничен пристап
42 - 614
5
Sep 3 '15
Ограничен пристап
0 - 50
5
Sep 1 '15
Ограничен пристап
55 - 4573
5
Aug 27 '15
Ограничен пристап
43 - 474
5
Aug 26 '15
Ограничен пристап
0 - 884
5
Aug 26 '15
Ограничен пристап
0 - 4918
5
Aug 21 '15
Ограничен пристап
175 - 330
5
Aug 20 '15
Ограничен пристап
12 - 765
5
Aug 16 '15
Ограничен пристап
20 - 725
4
Aug 14 '15
Ограничен пристап
1355 - 3279
5
Aug 12 '15
Ограничен пристап
1939 - 2533
5
Aug 11 '15
Ограничен пристап
0 - 440
5
Aug 7 '15
Ограничен пристап
12 - 3022
5
Aug 6 '15
Ограничен пристап
0 - 1098
5
Aug 5 '15
Ограничен пристап
0 - 540
4
Jul 24 '15
Ограничен пристап
152 - 618
5
Jul 24 '15
Ограничен пристап
0 - 350
5
Jul 22 '15
Ограничен пристап
12 - 788
5
Jul 20 '15
Ограничен пристап
35 - 65
5
Jul 14 '15
Ограничен пристап
0 - 450
5
Jul 13 '15
Ограничен пристап
4 - 158
5
Jul 13 '15
Ограничен пристап
0 - 450
5
Jul 13 '15
Ограничен пристап
7 - 410
5
Jul 13 '15
Ограничен пристап
10 - 683
5
Jul 8 '15
Ограничен пристап
1774 - 8062
5
Jul 8 '15
Ограничен пристап
0 - 1350
5
Jul 6 '15
Ограничен пристап
0 - 865
5
Jul 1 '15
Ограничен пристап
313 - 3428
2
Jun 27 '15
Ограничен пристап
0 - 470
5
Jun 27 '15
Ограничен пристап
8 - 4813
5
Jun 25 '15
Ограничен пристап
0 - 850
5
Jun 9 '15
Ограничен пристап
111 - 2824
5
May 19 '15
Ограничен пристап
24 - 2710
5
Mar 24 '15
Ограничен пристап
1853 - 3845
5
Mar 17 '15
Ограничен пристап
2101 - 3875
4
Feb 2 '15
Ограничен пристап
0 - 205
5
Jan 14 '15
Ограничен пристап
47 - 1507
5
Dec 12 '14
Ограничен пристап
103 - 1202
5
Dec 4 '14
Ограничен пристап
0 - 3155
5
Dec 1 '14
Ограничен пристап
0 - 300
5
Nov 28 '14
Ограничен пристап
11 - 2371
4
Oct 31 '14
Ограничен пристап
0 - 500
5
Oct 18 '14
Ограничен пристап
5214 - 8375
5
Oct 8 '14
Ограничен пристап
74 - 3980
4
Sep 15 '14
Ограничен пристап
0 - 1850
5
Sep 4 '14
Ограничен пристап
43 - 1889
5
Aug 13 '14
Ограничен пристап
57 - 3634
5
Jul 10 '14
Ограничен пристап
403 - 2093
5
Jun 19 '14
Ограничен пристап
16 - 1005
5
Apr 24 '14
Ограничен пристап
0 - 710
5
Apr 17 '14
Ограничен пристап
12 - 8645
5
Feb 5 '14
Ограничен пристап
1461 - 43820
5
Jan 22 '14
Ограничен пристап
762 - 4824
5
Dec 1 '13
Ограничен пристап
16 - 11981
5
Nov 25 '13
Ограничен пристап
8 - 5124
5
Nov 13 '13
Ограничен пристап
542 - 4637
5
Nov 11 '13
Ограничен пристап
0 - -50
5
Nov 8 '13
Ограничен пристап
0 - 550
4
Oct 28 '13
Ограничен пристап
23 - 575
5
Sep 11 '13
Ограничен пристап
0 - 1209
5
Aug 21 '13
Ограничен пристап
6 - 392
5
Jul 14 '13
Ограничен пристап
35 - 65
4
May 8 '13
Ограничен пристап
0 - 310
4
Apr 12 '13
Ограничен пристап
52 - 5951
5
Apr 10 '13
Ограничен пристап
128 - 1722
2
Apr 7 '13
Ограничен пристап
476 - 10082
4
Apr 6 '13
Ограничен пристап
24 - 549
5
Nov 6 '12
Ограничен пристап
4 - 557
5
Aug 9 '12
Ограничен пристап
672 - 7213
5
Jun 7 '12
Ограничен пристап
1466 - 3822
4
May 28 '12
Ограничен пристап
305 - 3360
5
Sep 29 '11
Ограничен пристап
5179 - 49182
5
Aug 29 '11
Ограничен пристап
0 - 1005
3
Aug 2 '11
Ограничен пристап
0 - 1073
5
Jul 9 '11
Ограничен пристап
208 - 1292
3
Jul 22 '10
Ограничен пристап
380 - 2014
5
May 27 '10
Ограничен пристап
0 - 945
5
Apr 20 '10
Ограничен пристап
8 - 10343
5
Dec 3 '09
Ограничен пристап
32 - 2248
5
Oct 22 '09
Ограничен пристап
0 - 2874
5
Oct 20 '09
Ограничен пристап
16 - 939
5
Jun 19 '09
Ограничен пристап
0 - 6513
4
Nov 29 '08
Ограничен пристап
87 - 2576
5
Oct 23 '08
Ограничен пристап
484 - 45
2
Sep 26 '08
Ограничен пристап
0 - 4100
4
Feb 15 '08
Ограничен пристап
336 - 12488
5
Feb 13 '08
Ограничен пристап
846 - 2481
5
Feb 7 '08
Ограничен пристап
373 - 4632
5
Jan 12 '08
Ограничен пристап
579 - 5515
5
Nov 30 '07
Ограничен пристап
0 - 1610
5
Nov 2 '07
Ограничен пристап
0 - 1698
1
Aug 4 '07
Ограничен пристап
0 - 129
1
Mar 19 '07
Ограничен пристап
36 - 227
5
Dec 9 '06
Ограничен пристап
0 - 53
5
Nov 9 '06
Ограничен пристап
162 - 26731
5
Aug 3 '06
Ограничен пристап
0 - 60
2
Mar 9 '05
Ограничен пристап
56 - 581
3
Jan 11 '05
Ограничен пристап
1228 - 5617
3
Sep 20 '03
Ограничен пристап
0 - 2666
5

Имињата на членовите на ProZ.com се прикажани во сина боја.
Кликнете по имињата за да видите повеќе информации за лицата кои внеле записи.

Одрекување: ProZ.com не ја потврдува ниту гарантира точноста на записите. Персоналот на ProZ.com го задржува правото (но не презема обврска) да отстрани или измени содржина која е овде објавена. Персоналот на ProZ.com не ги разгледува предметите пред да се објават; нема модератор кој е постојано на должност, така што читателите внесуваат записи на сопствен ризик.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Your current localization setting

македонски

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Пребарување израз
  • Работа