Logo -

Arancho Doc Group

Translation & Localization

Established in 1993
ProZ.com member since Dec 2006

Arancho Doc Group / Formerly: Ic.Doc Srl Language Services

Вратете се на листата на нарачатели на услуги
Вашиот пристап до информациите во оваа евиденција на Blue Board е ограничен. За целосен пристап, разгледајте ги опциите за плаќање подолу.

Членство на ProZ.com
Членовите на ProZ.com имаат неограничен пристап на евиденцијаta на Blue Board. Тоа вклучува целосен пристап до контакт информациите на нарачателот на услуги, рејтингот на ВПС и коментарите внесени од нарачателот на услуги. Членовите на ProZ.com исто така имаат можност да поднесуваат апликација на нарачатели на услуги кои прифаќаат апликации од хонорарни преведувачи.


Browniz поени
Browniz поени се добиваат преку придонес на страницата на различни начини. Оние кои не се членови може да платат 50 browniz поени за да добијат пристап до една евиденција. (Откако ќе се плати, пристапот до евиденцијата (вклучувајќи ВПС и коментари) е траен.

Мора да сте пријавени за да заработите browniz.

Готовина од Proz.com паричник
Може да се внесат мали износи во Proz.com паричникот за да се употребат за купување права кои ги имаат само членовите, како што имате потреба при користење на страницата. Разгледување една евиденција на Blue Board чини 50 американски центи. (Откако ќе се плати, пристапот до евиденцијата (вклучувајќи ВПС и коментари) е траен).
Мора да сте регистрирани за да го користите паричникот.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
4.8 134 entries
Past 12 months:
5 16 entries


Резиме на записи

Датум Вршител на услуги Service provider KudoZ - browniz Коментар ВПС Веројатност за повторна соработка
Today
Ограничен пристап
0 - 190
5
Today
Ограничен пристап
32 - 1410
5
May 12
Ограничен пристап
2 - 300
5
May 9
Ограничен пристап
0 - 305
5
May 9
Ограничен пристап
0 - 105
5
May 4
Ограничен пристап
0 - 200
5
May 2
Ограничен пристап
0 - 1560
5
Mar 24
Ограничен пристап
4 - 71
5
Mar 9
Ограничен пристап
0 - 205
5
Feb 15
Ограничен пристап
1580 - 1684
5
Jan 26
Ограничен пристап
189 - 174
5
Jan 3
Ограничен пристап
10 - 887
5
Dec 15 '16
Ограничен пристап
0 - 270
5
Dec 2 '16
Ограничен пристап
0 - 350
5
Sep 12 '16
Ограничен пристап
35 - 3157
5
Sep 6 '16
Ограничен пристап
4 - 575
5
Jul 14 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
Jul 8 '16
Ограничен пристап
18 - 1874
5
Jun 30 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
Apr 28 '16
Ограничен пристап
20 - 205
5
Apr 27 '16
Ограничен пристап
0 - 53
5
Mar 15 '16
Ограничен пристап
70 - 2734
5
Mar 8 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
Jan 20 '16
Ограничен пристап
91 - 2784
4
Dec 14 '15
Ограничен пристап
4011 - 16000
2
Nov 9 '15
Ограничен пристап
91 - 1055
5
Oct 29 '15
Ограничен пристап
0 - 350
5
Aug 12 '15
Ограничен пристап
0 - 450
5
Jul 22 '15
Ограничен пристап
35 - 368
5
Jun 23 '15
Ограничен пристап
0 - 403
5
Mar 22 '15
Ограничен пристап
613 - 2697
5
Mar 17 '15
Ограничен пристап
0 - 350
5
Mar 12 '15
Ограничен пристап
0 - 350
5
Mar 11 '15
Ограничен пристап
1043 - 2596
5
Mar 11 '15
Ограничен пристап
13 - 1297
5
Feb 13 '15
Ограничен пристап
1847 - 13867
5
Feb 9 '15
Ограничен пристап
0 - 350
5
Dec 19 '14
Ограничен пристап
200 - 2964
5
Dec 19 '14
Ограничен пристап
4 - 70
4
Sep 25 '14
Ограничен пристап
4 - 210
5
Sep 4 '14
Ограничен пристап
0 - 355
5
Sep 4 '14
Ограничен пристап
0 - 4410
5
Aug 18 '14
Ограничен пристап
29 - 371
4
Aug 8 '14
Ограничен пристап
0 - 2250
5
Jun 30 '14
Ограничен пристап
0 - 250
5
Jun 26 '14
Ограничен пристап
20 - 6
5
Mar 27 '14
Ограничен пристап
503 - 2353
5
Feb 6 '14
Ограничен пристап
0 - 179
5
Nov 15 '13
Ограничен пристап
28 - 5071
5
Jun 17 '13
Ограничен пристап
1847 - 13867
5
Mar 6 '13
Ограничен пристап
39 - 2047
5
Jan 22 '13
Ограничен пристап
85 - 944
5
Nov 13 '12
Ограничен пристап
1308 - 28
2
Oct 18 '12
Ограничен пристап
107 - 12248
5
Oct 16 '12
Ограничен пристап
6539 - 3113
2
May 15 '12
Ограничен пристап
260 - 531
5
Nov 3 '11
Ограничен пристап
380 - 600
5
Oct 11 '11
Ограничен пристап
133 - 260
5
Sep 13 '11
Ограничен пристап
352 - 1798
5
Apr 20 '11
Ограничен пристап
4 - 815
5
Apr 6 '11
Ограничен пристап
40 - 13434
5
Mar 15 '11
Ограничен пристап
379 - 741
5
Mar 14 '11
Ограничен пристап
0 - 133
5
Mar 14 '11
Ограничен пристап
184 - 3107
5
Feb 15 '11
Ограничен пристап
0 - 950
5
Dec 7 '10
Ограничен пристап
0 - 700
5
Dec 1 '10
Ограничен пристап
0 - 939
5
Nov 8 '10
Ограничен пристап
10 - 3271
5
Sep 10 '10
Ограничен пристап
24 - 5591
5
Jun 2 '10
Ограничен пристап
110 - 2251
5
Mar 6 '10
Ограничен пристап
0 - 500
5
Feb 26 '10
Ограничен пристап
0 - 983
5
Dec 8 '09
Ограничен пристап
209 - 4640
5
Nov 16 '09
Ограничен пристап
0 - 1050
5
Oct 6 '09
Ограничен пристап
269 - 3260
4
Jul 12 '09
Ограничен пристап
0 - 1600
5
May 9 '09
Ограничен пристап
100 - 365
5
Apr 28 '09
Ограничен пристап
24 - 5591
5
Mar 11 '09
Ограничен пристап
241 - 1140
5
Mar 3 '09
Ограничен пристап
4700 - 38500
5
Jan 14 '09
Ограничен пристап
447 - 7656
5
Jan 9 '09
Ограничен пристап
529 - 4143
5
Jan 8 '09
Ограничен пристап
225 - 2682
5
Dec 2 '08
Ограничен пристап
572 - 3515
5
Nov 3 '08
Ограничен пристап
77 - 328
5
Oct 22 '08
Ограничен пристап
111 - 739
5
Oct 16 '08
Ограничен пристап
741 - 2657
5
Oct 7 '08
Ограничен пристап
0 - 3
5
Oct 4 '08
Ограничен пристап
28 - 315
5
Aug 17 '08
Ограничен пристап
94 - 1253
5
Jul 17 '08
Ограничен пристап
1386 - 2037
5
Jul 11 '08
Ограничен пристап
200 - 2964
5
May 24 '08
Ограничен пристап
393 - 784
5
May 3 '08
Ограничен пристап
538 - 2607
5
Apr 18 '08
Ограничен пристап
396 - 5557
5
Jan 4 '08
Ограничен пристап
133 - 260
5
Oct 19 '07
Ограничен пристап
200 - 2964
5
Jul 31 '07
Ограничен пристап
219 - 1556
5
Jul 9 '07
Ограничен пристап
0 - 800
5
Apr 11 '07
Ограничен пристап
600 - 307
5
Mar 22 '07
Ограничен пристап
635 - 5337
5
Jan 10 '07
Ограничен пристап
4 - 10000
5
Dec 27 '06
Ограничен пристап
274 - 3115
5
Nov 17 '06
Ограничен пристап
140 - 2066
5
Oct 19 '06
Ограничен пристап
0 - 520
4
Oct 7 '06
Ограничен пристап
574 - 5113
5
Sep 15 '06
Ограничен пристап
225 - 2682
5
Jun 22 '06
Ограничен пристап
171 - 1847
5
Apr 1 '06
Ограничен пристап
171 - 1847
5
Mar 31 '06
Ограничен пристап
0 - 350
5
Dec 18 '05
Ограничен пристап
112 - 2601
5
Nov 12 '05
Ограничен пристап
59 - 2060
5
Sep 2 '05
Ограничен пристап
2822 - 18862
5
Jun 30 '05
Ограничен пристап
16 - 1124
4
May 10 '05
Ограничен пристап
76 - 4055
5
Mar 15 '05
Ограничен пристап
126 - 1335
1
Mar 14 '05
Ограничен пристап
0 - 700
5
Mar 9 '05
Ограничен пристап
133 - 260
5
Oct 31 '04
Ограничен пристап
0 - 440
5
Oct 18 '04
Ограничен пристап
86 - 179
5
Aug 19 '04
Ограничен пристап
6539 - 3113
5
Jun 22 '04
Ограничен пристап
706 - 8099
5
May 28 '04
Ограничен пристап
217 - 4378
5
Apr 22 '04
Ограничен пристап
706 - 8099
5
Apr 7 '04
Ограничен пристап
1864 - 3455
5
Oct 29 '03
Ограничен пристап
3005 - 1658
3
Oct 7 '03
Ограничен пристап
0 - 300
1
Aug 28 '03
Ограничен пристап
8 - 11717
2
Jul 9 '03
Ограничен пристап
4 - 1803
5
Jun 24 '03
Ограничен пристап
1386 - 2037
5
Jun 13 '03
Ограничен пристап
0 - 681
5
May 4 '03
Ограничен пристап
512 - 539
5
Oct 25 '02
Ограничен пристап
4485 - 737
4
Apr 12 '02
Ограничен пристап
8522 - 3394
5

Имињата на членовите на ProZ.com се прикажани во сина боја.
Кликнете по имињата за да видите повеќе информации за лицата кои внеле записи.

Одрекување: ProZ.com не ја потврдува ниту гарантира точноста на записите. Персоналот на ProZ.com го задржува правото (но не презема обврска) да отстрани или измени содржина која е овде објавена. Персоналот на ProZ.com не ги разгледува предметите пред да се објават; нема модератор кој е постојано на должност, така што читателите внесуваат записи на сопствен ризик.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Your current localization setting

македонски

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Пребарување израз
  • Работа