Logo -

BETAPLAN TRANSLATION

Specialized in Technical Translation

Established in 2009
ProZ.com member since Mar 2013

Betaplan Translation

Вратете се на листата на нарачатели на услуги
Вашиот пристап до информациите во оваа евиденција на Blue Board е ограничен. За целосен пристап, разгледајте ги опциите за плаќање подолу.

Членство на ProZ.com
Членовите на ProZ.com имаат неограничен пристап на евиденцијаta на Blue Board. Тоа вклучува целосен пристап до контакт информациите на нарачателот на услуги, рејтингот на ВПС и коментарите внесени од нарачателот на услуги. Членовите на ProZ.com исто така имаат можност да поднесуваат апликација на нарачатели на услуги кои прифаќаат апликации од хонорарни преведувачи.


Browniz поени
Browniz поени се добиваат преку придонес на страницата на различни начини. Оние кои не се членови може да платат 50 browniz поени за да добијат пристап до една евиденција. (Откако ќе се плати, пристапот до евиденцијата (вклучувајќи ВПС и коментари) е траен.

Мора да сте пријавени за да заработите browniz.

Готовина од Proz.com паричник
Може да се внесат мали износи во Proz.com паричникот за да се употребат за купување права кои ги имаат само членовите, како што имате потреба при користење на страницата. Разгледување една евиденција на Blue Board чини 50 американски центи. (Откако ќе се плати, пристапот до евиденцијата (вклучувајќи ВПС и коментари) е траен).
Мора да сте регистрирани за да го користите паричникот.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
5 59 entries
Past 12 months:
5 24 entries


Резиме на записи

Датум Вршител на услуги Service provider KudoZ - browniz Коментар ВПС Веројатност за повторна соработка
Today
Ограничен пристап
0 - 497
5
Jul 20
Ограничен пристап
0 - 300
5
Jul 20
Ограничен пристап
20 - 3326
5
Jul 19
Ограничен пристап
0 - 300
5
Jun 22
Ограничен пристап
0 - 300
5
Jun 22
Ограничен пристап
0 - 654
5
May 31
Ограничен пристап
0 - 355
5
May 22
Ограничен пристап
0 - 400
5
May 18
Ограничен пристап
0 - 300
5
May 18
Ограничен пристап
72 - 1028
5
Apr 20
Ограничен пристап
12 - 306
5
Apr 19
Ограничен пристап
4 - 516
5
Apr 19
Ограничен пристап
0 - 908
5
Apr 19
Ограничен пристап
0 - 605
5
Apr 12
Ограничен пристап
53 - 5223
5
Mar 16
Ограничен пристап
2 - 506
5
Mar 14
Ограничен пристап
466 - 467
5
Jan 23
Ограничен пристап
445 - 337
5
Jan 17
Ограничен пристап
0 - 350
5
Jan 12
Ограничен пристап
40 - 920
5
Dec 5 '16
Ограничен пристап
40 - 2403
5
Oct 14 '16
Ограничен пристап
287 - 4557
5
Jul 29 '16
Ограничен пристап
119 - 1245
5
Jul 27 '16
Ограничен пристап
436 - 3020
5
Jul 5 '16
Ограничен пристап
12 - 124
4
Jul 2 '16
Ограничен пристап
0 - 1865
5
Jul 1 '16
Ограничен пристап
0 - 366
5
Jul 1 '16
Ограничен пристап
8 - 3243
5
Jul 1 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
Jun 30 '16
Ограничен пристап
0 - 700
5
Jun 30 '16
Ограничен пристап
12 - 4481
5
Jun 30 '16
Ограничен пристап
58 - 1536
5
May 30 '16
Ограничен пристап
24 - 1074
5
May 2 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
Jan 28 '16
Ограничен пристап
2589 - 38862
5
Jan 28 '16
Ограничен пристап
8 - 377
5
Jan 14 '16
Ограничен пристап
0 - 50
5
Jan 12 '16
Ограничен пристап
0 - 3105
5
Sep 26 '15
Ограничен пристап
0 - 315
5
Aug 13 '15
Ограничен пристап
0 - 480
5
Jul 23 '15
Ограничен пристап
0 - 350
5
Jul 19 '15
Ограничен пристап
195 - 4470
5
Jul 12 '15
Ограничен пристап
0 - 1510
5
Jul 7 '15
Ограничен пристап
12 - 409
5
Jul 6 '15
Ограничен пристап
0 - 2500
5
Jul 6 '15
Ограничен пристап
4 - 405
5
Jun 8 '15
Ограничен пристап
31 - 50
5
Apr 26 '15
Ограничен пристап
19 - 400
5
Apr 24 '15
Ограничен пристап
175 - 330
5
Mar 9 '15
Ограничен пристап
0 - 350
5
Mar 9 '15
Ограничен пристап
0 - 427
5
Mar 8 '15
Ограничен пристап
1091 - 9389
5
Mar 2 '15
Ограничен пристап
0 - 350
5
Feb 17 '15
Ограничен пристап
0 - 765
5
Feb 17 '15
Ограничен пристап
7 - 364
5
Feb 9 '15
Ограничен пристап
204 - 350
5
Feb 3 '15
Ограничен пристап
0 - 256
5
Jan 27 '15
Ограничен пристап
2589 - 38862
5
Jan 26 '15
Ограничен пристап
4 - 405
5

Имињата на членовите на ProZ.com се прикажани во сина боја.
Кликнете по имињата за да видите повеќе информации за лицата кои внеле записи.

Одрекување: ProZ.com не ја потврдува ниту гарантира точноста на записите. Персоналот на ProZ.com го задржува правото (но не презема обврска) да отстрани или измени содржина која е овде објавена. Персоналот на ProZ.com не ги разгледува предметите пред да се објават; нема модератор кој е постојано на должност, така што читателите внесуваат записи на сопствен ризик.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Your current localization setting

македонски

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Пребарување израз
  • Работа