Logo -

eLanguageWorld

Connecting Globally

Established in
ProZ.com member since Dec 2014

eLanguageWorld

Вратете се на листата на нарачатели на услуги
Вашиот пристап до информациите во оваа евиденција на Blue Board е ограничен. За целосен пристап, разгледајте ги опциите за плаќање подолу.

Членство на ProZ.com
Членовите на ProZ.com имаат неограничен пристап на евиденцијаta на Blue Board. Тоа вклучува целосен пристап до контакт информациите на нарачателот на услуги, рејтингот на ВПС и коментарите внесени од нарачателот на услуги. Членовите на ProZ.com исто така имаат можност да поднесуваат апликација на нарачатели на услуги кои прифаќаат апликации од хонорарни преведувачи.


Browniz поени
Browniz поени се добиваат преку придонес на страницата на различни начини. Оние кои не се членови може да платат 50 browniz поени за да добијат пристап до една евиденција. (Откако ќе се плати, пристапот до евиденцијата (вклучувајќи ВПС и коментари) е траен.

Мора да сте пријавени за да заработите browniz.

Готовина од Proz.com паричник
Може да се внесат мали износи во Proz.com паричникот за да се употребат за купување права кои ги имаат само членовите, како што имате потреба при користење на страницата. Разгледување една евиденција на Blue Board чини 50 американски центи. (Откако ќе се плати, пристапот до евиденцијата (вклучувајќи ВПС и коментари) е траен).
Мора да сте регистрирани за да го користите паричникот.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
5 56 entries
Past 12 months:
5 26 entries


Резиме на записи

Датум Вршител на услуги Service provider KudoZ - browniz Коментар ВПС Веројатност за повторна соработка
Jul 17
Ограничен пристап
0 - 300
5
Jul 3
Ограничен пристап
19 - 1698
5
Jul 3
Ограничен пристап
24 - 1324
5
Jun 7
Ограничен пристап
0 - 783
5
May 31
Ограничен пристап
0 - 365
5
May 3
Ограничен пристап
4 - 565
5
May 1
Ограничен пристап
24 - 4067
5
Apr 29
Ограничен пристап
0 - 300
5
Apr 29
Ограничен пристап
68 - 1250
5
Apr 16
Ограничен пристап
159 - 6963
5
Apr 15
Ограничен пристап
36 - 1785
5
Apr 14
Ограничен пристап
0 - -100
5
Mar 21
Ограничен пристап
592 - 4491
5
Feb 21
Ограничен пристап
35 - 810
5
Feb 21
Ограничен пристап
54 - 1743
5
Feb 21
Ограничен пристап
500 - 773
5
Feb 9
Ограничен пристап
0 - 310
5
Jan 23
Ограничен пристап
4 - 384
5
Jan 10
Ограничен пристап
7 - 10252
5
Jan 9
Ограничен пристап
436 - 3835
5
Jan 3
Ограничен пристап
0 - 3
5
Dec 3 '16
Ограничен пристап
71 - 1774
5
Nov 20 '16
Ограничен пристап
8 - 470
5
Nov 8 '16
Ограничен пристап
7 - 705
5
Oct 14 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
Oct 14 '16
Ограничен пристап
20 - 7942
5
Oct 10 '15
Ограничен пристап
58 - 6507
5
Sep 29 '15
Ограничен пристап
22 - 3769
5
Aug 10 '15
Ограничен пристап
80 - 1981
5
Jul 7 '15
Ограничен пристап
630 - 555
5
May 26 '15
Ограничен пристап
56 - 3743
5
May 3 '15
Ограничен пристап
0 - 400
5
Apr 25 '15
Ограничен пристап
3787 - 1456
5
Apr 23 '15
Ограничен пристап
8 - 4410
5
Apr 22 '15
Ограничен пристап
0 - 1420
5
Apr 17 '15
Ограничен пристап
0 - 550
5
Apr 17 '15
Ограничен пристап
58 - 321
5
Apr 17 '15
Ограничен пристап
0 - 2641
5
Apr 17 '15
Ограничен пристап
1393 - 371
5
Apr 17 '15
Ограничен пристап
92 - 2329
5
Apr 17 '15
Ограничен пристап
862 - 10399
5
Apr 17 '15
Ограничен пристап
0 - 855
5
Apr 17 '15
Ограничен пристап
0 - 510
5
Apr 16 '15
Ограничен пристап
8 - 553
5
Apr 16 '15
Ограничен пристап
0 - 850
5
Apr 16 '15
Ограничен пристап
0 - 636
5
Apr 16 '15
Ограничен пристап
451 - 10806
5
Apr 16 '15
Ограничен пристап
0 - 310
5
Mar 27 '15
Ограничен пристап
8 - 1821
5
Mar 10 '15
Ограничен пристап
0 - 699
5
Mar 10 '15
Ограничен пристап
0 - 510
5
Mar 6 '15
Ограничен пристап
1173 - 956
5
Mar 3 '15
Ограничен пристап
4 - 465
5
Feb 20 '15
Ограничен пристап
0 - 1485
5
Feb 6 '15
Ограничен пристап
0 - 783
5
Feb 6 '15
Ограничен пристап
16 - 454
5

Имињата на членовите на ProZ.com се прикажани во сина боја.
Кликнете по имињата за да видите повеќе информации за лицата кои внеле записи.

Одрекување: ProZ.com не ја потврдува ниту гарантира точноста на записите. Персоналот на ProZ.com го задржува правото (но не презема обврска) да отстрани или измени содржина која е овде објавена. Персоналот на ProZ.com не ги разгледува предметите пред да се објават; нема модератор кој е постојано на должност, така што читателите внесуваат записи на сопствен ризик.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Your current localization setting

македонски

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Пребарување израз
  • Работа