Education


Резиме на различните видови обуки, вебинари и образовни ресурси што им се достапни на преведувачите и толкувачите на ProZ.com


Часови на лично барање

Обука по сопствен ритам: Мрежна обука што може да се одвива со ритам што вам ви одговара.
Индивидуална обука: Овие курсови може да се одвиваат преку Skype, е-пошта или други платформи што се резултат на заемен договор.
Видеа: Видеозаписи за различни теми поврзани со преведувачката индустрија.

Закажани курсеви

Вебинари: Мрежни презентации спроведени во реално време во виртуелна училница.
Обука на линија: Слично на вебинарите, мрежните обуки се по правило подолги, поинтерактивни и нудат повеќе материјал што може да се симне.
Обука на физичко место: Обуки „очи в очи“ што траат 1 до 2 дена и се случуваат низ градовите од целиот свет.
Обука за користење на СДЛ Традос: Научете како да извлечете максимум од SDL Trados производите од сертифицирани SDL Trados обучувачи.

База на знаења

Wiki за преведувачката дејност: Им овозможува на корисниците на ProZ.com да се поврзат и да го споделат колективното знаење за теми од преведувачката индустрија. Овие теми може да се однесуваат на начини на започнување со работа во индустријата, даночни прашања во различни земји, компјутерски алатки за преведување, квалитет на преводот итн.
Статии: Интернет колекција на статии и соодветни информации за теми што би ги интересирале преведувачите, толкувачите и другите стручни лица што се занимаваат со јазик.
Книги: Книги од областа на преведувањето што се продаваат на ProZ.com.


Преглед на веб-локацијата

Брз поглед кон можностите достапни на ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Пребарување израз
  • Работа
  • Форуми
  • Multiple search