https://mac.proz.com/about/overview/jobs-directories

Jobs & directories


Резиме на системите за огласи за работа и листи на ProZ.com


Листи

Со преку еден милион регистрирани корисници, ProZ.com е дом на најголемата заедница на преведувачи и толкувачи. Другите листи вклучуваат преведувачки компании, нарачатели на лингвистички услуги (со повратна информација од преведувачите), студенти итн.


Систем за објавување огласи за работа

Систем за објавување огласи за работа за нарачатели на услуги што бараат понуди од лингвистички професионалци. Добивајте е-пораки кога ќе бидат објавени огласи за работа што би ве интересирале. Системот за огласи за работа е во тесна врска со Blue Board, што претставува база на податоци на нарачатели на услуги во доменот на лингвистичките работи коишто имаат повратни коментари од вршителите на услугите.Преглед на веб-страницата

Брз поглед кон можностите достапни на ProZ.com