Member activities


Научете за активностите на членовите на ProZ.com.


Онлајн и офлајн настани

Онлајн и офлајн обуките на ProZ.com овозможуваат професионална обука за преведувачи, толкувачи и други лица што се дел од лингвистичката индустрија. Овие обуки ги одржуваат професионалци со докажана стручност во својата област.


Натпревари во преведување

Забавен начин за да се одморите од вообичаеното секојдневие и да ги тестирате - и усовршите - вашите вештини со колегите.


Мрежа на сертифицирани професионални преведувачи (PRO)

Мрежата на сертифицирани професионални преведувачи (PRO) на ProZ.com е нова иницијатива на заедницата на ProZ.com, чија цел е да утврди квалификувани преведувачи и преведувачки компании коишто работат во различни јазични парови и да им обезбеди можност за мрежно поврзување и соработка во опкружување составено само од проверени професионалци. Оние коишто ќе бидат прифатени во програмата ќе се стекнат со титула и печат на „сертифицирани професионални преведувачи (PRO) на ProZ.com“, коишто може, по избор, да бидат прикажани како на страниците од профилите на ProZ.com така и на други места, надвор од веб-локацијата на ProZ.com.


Форуми за професионална расправа

Форумите на ProZ.com се области за отворена расправа за корисниците на ProZ.com да разговараат за теми од заеднички интерес во релативно неструктуриран формат.


Менторска програма

Програмата за менторство на ProZ.com е иницијатива чија цел е да обезбеди начин за целосните членови да запознаат други членови кои што се доволно добро етаблирани за да обучуваат чираци.Други активности


Гледај видеозаписи поврзани со преведувањето

Програмата за менторство на ProZ.com е иницијатива чија цел е да обезбеди начин за целосните членови да запознаат други членови кои што се доволно добро етаблирани за да обучуваат чираци.

Видеозаписи поврзани со преведувањето како што се вебинари, програми за подучување, обуки, видеозаписи од конференции итн.Преглед на веб-страницата

Брз поглед кон можностите достапни на ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Пребарување израз
  • Работа
  • Форуми
  • Multiple search