New job posting form available (beta)
Try out a new, streamlined job posting form.

Post a job

Step 1
Describe your job
Step 2
Budget and confirmation

Веќе сте регистрирани? Пријави се сега
Се уште не сте регистрирани? Регистрирајте се пред објавување.

Job type
*  укажува на задолжителна област.
Ваши информации за контакт
Make sure you provide full and accurate contact details as required by job posting rules. Your job may be removed by site staff if information does not comply with these rules.

Keep in mind that information entered for your job will be visible to site staff even when you do not chose to show it publicly.
* Име
* Презиме
* Претставување
URL  
Додади http://
* Е-пошта  
* Адреса  
* Град  
Држава/регион/провинција  
* Поштенски код  
* Земја  
* Телефонски број  
Приоритетен формат: +код за земјата (карактеристичен број за регион/град) 12345678 локал 123
Број на факс  
Приоритетен формат: +код за земјата (карактеристичен број за регион/град) 12345678 локал 123


Детали за вашата работа

COVID-related jobs are given more visibility. Please check this option only if your project includes content related to the COVID outbreak.
* Задолжителни услуги
Other service:
* Наслов Tips on writing a good summary
Good: "Auto manual, 20k words, TRADOS", "Short medical translation"
Bad: "Spanish > English Translation", "Interpreting job"
* Детали за работата / проектот
Колку поконкретни, специфични информации можете да понудите за оваа работа/проект, толку полесно ќе им биде на вршителите на услуги да проценат и да одговорат на вашата објава.
Дискутирајте:
  • Предмет на текстот
  • Изворни материјали
  • Корисни упатувања
  • Компјутерско издаваштво
  • Динамика на проектот
Note: Do NOT enter rate or payment information here.
(Ex: .10 USD per word, etc.)
* Јазици
Мајчин јазик(ци)
Целен јазик(ци)
    
You can choose up to 12 language pairs.
Јазична варијанта:
Ве молиме опишете ги јазичните варијанти што се потребни за целниот јазик (јазици)
* Subject field
*  Other field - please specify
Примери: микробиологија, етика/генетика
Текст-пример
(Strongly recommended)
If possible, please include a short excerpt from the text to be translated. This will help the service provider come up with a more accurate quote. There is a limit of 500 characters.
Confidentiality level
(Optional. Not intended as a replacement for NDA or other confidentiality agreement)
Some jobs involve confidential material. What security level would you assign to this particular job?.Големина
Не употребувајте запирка (,) или точка (.) за да означите илјада.
Во просториите на компанијата?
Изворен формат
Белешки за изворниот формат
Формат за испорака
Белешки за форматот за испорака
* Рок на понудување The deadline by which quotes must be submitted Time zone: GMT
Time now: May 7 13:03 GMT
* Рок на испорака The deadline for delivery of the work Time zone: GMT
Time now: May 7 13:03 GMT
УРЛ адреса каде што оваа работа е опишана


Барања за вршителите на услуги (незадолжително)
Овде можете да ја објавите работата директно до професионалците кои ги исполнуваат следните критериуми. Избирањето на „Приоритет“ значи дека сепак секој може да даде понуда за вашата работа, но вашите приоритети и критериуми ќе се покажат на професионалците. Избирањето на „Задолжително“ значи дека само професионалци што ги исполнуваат посебните критериуми можат да дадат понуда за оваа работа.

Со внесување на приоритетите или барањата на вршителот на услуги го олеснувате оценувањето на заинтересираните страни (кога добивате понуди преку ProZ.com).
стручност
* Белешка: Професионалците мора да назначат најмалку една од избраните општи области за да го исполнат овој критериум
специфични области
* Белешка: Професионалците мора да назначат најмалку една од избраните специфични области за да го исполнат овој критериумДржете го копчето CTRL за да изберете повеќе од една специфична дисциплина.
Професионални сертификати info
Because ProZ.com is not able to verify all credentials, this is the recommended option.
софтвер
* Белешка: Професионалците мора да назначат најмалку еден од избраните делови на софтвер за да го исполнат овој критериум

Ако не сте запознаени со овие програми, не бирајте ниедна.


      
локација info
Користете само ако вршителите на услуги мора да се лоцирани во одредена земја на живеење.
мајчин јазик info
Избирањето „Целен јазик“ ќе го примени овој приоритет или барање на сите целни јазици што се избрани за вашата работа.
Дополнителни барања за вршителот на услуги
Сметајте за задолжително:
  • Години на искуство
  • Знаење од област
  • Упатувања
Ја ограничувате оваа работа за (платени) членови на ProZ.com?
Ограничувањето на работата само на платени членови резултира со помалку понуди.
Дозволете понуди од
Дозволете понуди од студенти за работава


Разно
Начин на контактирање info
Код за следење info
Дали оваа работа ја финансира непрофитабилна група?  
(FAQ)


Белешка: Овој образец е наменет за објавување на јазични работи. Се забранува користењето на образецот за каква било друга цел.

Пред да продолжите, прочитајте ЧПП за објава на работа . Со користење на овој образец, означувате дека ги прифаќате правилата напишани таму.

Лицата кои објавуваат работа можат да се додадат на Blue Board. Blue Board е комплетна база на податоци со записи што може да се пребарува, создадена од корисници на ProZ.com за нарачатели на јазични услуги со нивните податоци.