Мрежа на сертифицирани професионални преведувачи (PRO)

« Назад на почетна страница на ProZ.com


Certified translators

Certified translations are sometimes required for official purposes. What constitutes "certification" in translation differs from place to place (ie. the regulations in th United States are different than they are in Canada or the UK), and sometimes there are legal implications. The ProZ.com "certified pro network" is a network of professional translators (many of them freelancers) who have either been certified by a professional association, or who have been screened by professional peers. It is possible to search among this network for certified translators (or "sworn translators") who have the qualifications you require. Many show their rates or offer free quotes through their profiles.

Што претставува мрежата за сертифицирани професионални преведувачи (PRO) на ProZ.com?

Мрежата за сертифицирани професионални преведувачи (PRO) на ProZ.com е иницијатива на заедницата на ProZ.com и нејзина цел е да идентификува квалификувани преведувачи коишто работат на различни јазични парови и да им обезбеди можност за мрежно поврзување и соработка во опкружување составено само од проверени професионалци. Оние коишто ќе бидат прифатени во програмата ќе се стекнат со наслов и печат на „сертифицирани професионални преведувачи (PRO) на ProZ.com“, коишто може, по избор, да бидат прикажани како на страниците на профили на ProZ.com така и на други места, надвор од ProZ.com

Кои се придобивките од учество во мрежата?

Учеството во мрежата на сертицифирани професионални преведувачи (PRO) на ProZ.com ќе обезбеди ново, моќно средство за врвните професионалци да се истакнат како такви, и тоа не само преку покажување на нивните единствени способности (одржување во чекор со објавените стандарди на индустријата) туку и преку коментари на колеги/клиенти/даватели на услуга и, можеби наскоро, преку верифицирано водење на евиденција. Со тек на време, оваа мрежа ќе обезбедува полесен начин за средба и соработка на врвни професионални преведувачи со компании, особено кога работата треба добро да се заврши и за тоа да се плати соодветно.Кои се барањата за да бидете сертифицирани?Хонорарни преведувачи


 1. Способност за преведување*
  1. Компетенција за изворен јазик
  2. Компетенција за целен јазик
  3. Компетенција за истражување
  4. Културна компетенција
  5. Техничка компетенција
 2. Деловна сигурност
 3. Граѓанска свест


* Врз основа на ЕН 15038


Белешка: За прием во мрежата на сертифицирани професионални преведувачи (PRO), потребно е целосно професионално членство на ProZ.com ; нема дополнителни трошоци за членство.
Your PRO status
Сè уште не е поднесена


Според броевите

Проверката за мрежата продолжува. Досега има:

4206

Сертифицирани професионални хонорарни преведувачи (PRO) на ProZ.com


Што велат луѓето

I hope to have the opportunity of getting to know, and perhaps of working together with many of you soon.
D. Kenyon
Шпанија

It's a great opportunity. Let's make the most of it and avoid any risk to spoil it.
Laura Gentili
Италија

Many many thanks to all the people who made this possible!
Paola Maria Agrati
Италија