Белешка од персоналот на страницата
August 28, 2007, 8:42 am
See http://www.seprotec.com for the company's other offices in Spain.
Logo -

SeproTec Multilingual Solutions

Established in 1987
ProZ.com member since Jun 2007

Seprotec

Вратете се на листата на нарачатели на услуги
Вашиот пристап до информациите во оваа евиденција на Blue Board е ограничен. За целосен пристап, разгледајте ги опциите за плаќање подолу.

Членство на ProZ.com
Членовите на ProZ.com имаат неограничен пристап на евиденцијаta на Blue Board. Тоа вклучува целосен пристап до контакт информациите на нарачателот на услуги, рејтингот на ВПС и коментарите внесени од нарачателот на услуги. Членовите на ProZ.com исто така имаат можност да поднесуваат апликација на нарачатели на услуги кои прифаќаат апликации од хонорарни преведувачи.


Browniz поени
Browniz поени се добиваат преку придонес на страницата на различни начини. Оние кои не се членови може да платат 50 browniz поени за да добијат пристап до една евиденција. (Откако ќе се плати, пристапот до евиденцијата (вклучувајќи ВПС и коментари) е траен.

Мора да сте пријавени за да заработите browniz.

Готовина од Proz.com паричник
Може да се внесат мали износи во Proz.com паричникот за да се употребат за купување права кои ги имаат само членовите, како што имате потреба при користење на страницата. Разгледување една евиденција на Blue Board чини 50 американски центи. (Откако ќе се плати, пристапот до евиденцијата (вклучувајќи ВПС и коментари) е траен).
Мора да сте регистрирани за да го користите паричникот.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
4.8 147 entries
Past 12 months:
5 15 entries


Резиме на записи

Датум Вршител на услуги Service provider KudoZ - browniz Коментар ВПС Веројатност за повторна соработка
Jul 4
Ограничен пристап
36 - 2862
5
Jun 6
Ограничен пристап
40 - 453
5
May 23
Ограничен пристап
74 - 468
5
Apr 26
Ограничен пристап
59 - 22
5
Apr 25
Ограничен пристап
4 - 375
5
Mar 2
Ограничен пристап
0 - 50
5
Jan 31
Ограничен пристап
742 - 2384
5
Jan 24
Ограничен пристап
28 - 1080
5
Jan 19
Ограничен пристап
45 - 535
5
Jan 17
Ограничен пристап
16 - 302
5
Jan 14
Ограничен пристап
0 - 350
5
Dec 16 '16
Ограничен пристап
16 - 836
5
Dec 16 '16
Ограничен пристап
52 - 3943
5
Nov 8 '16
Ограничен пристап
0 - 2120
5
Sep 26 '16
Ограничен пристап
0 - 300
5
May 11 '16
Ограничен пристап
266 - 651
5
May 5 '16
Ограничен пристап
0 - 575
5
Apr 4 '16
Ограничен пристап
0 - 310
5
Mar 16 '16
Ограничен пристап
87 - 3530
5
Mar 9 '16
Ограничен пристап
130 - 4267
5
Mar 1 '16
Ограничен пристап
102 - 384
5
Feb 26 '16
Ограничен пристап
1533 - 1896
5
Feb 24 '16
Ограничен пристап
11 - 451
5
Feb 1 '16
Ограничен пристап
67 - 770
5
Jan 12 '16
Ограничен пристап
22 - 952
5
Jan 8 '16
Ограничен пристап
5 - 1535
5
Jan 6 '16
Ограничен пристап
785 - 2524
5
Jan 6 '16
Ограничен пристап
86 - 4623
5
Oct 13 '15
Ограничен пристап
74 - 468
5
Sep 18 '15
Ограничен пристап
319 - 2750
5
Aug 24 '15
Ограничен пристап
2872 - 7015
5
Aug 5 '15
Ограничен пристап
60 - 8002
5
Jun 29 '15
Ограничен пристап
20 - 395
5
May 19 '15
Ограничен пристап
476 - 2207
5
May 15 '15
Ограничен пристап
230 - 802
5
Apr 14 '15
Ограничен пристап
0 - 408
5
Mar 24 '15
Ограничен пристап
124 - 5496
5
Mar 23 '15
Ограничен пристап
23 - 879
5
Jan 28 '15
Ограничен пристап
140 - 889
5
Jan 23 '15
Ограничен пристап
517 - 2538
5
Jan 21 '15
Ограничен пристап
0 - 720
5
Jan 20 '15
Ограничен пристап
1139 - 16816
5
Jan 20 '15
Ограничен пристап
16 - 1302
5
Jan 20 '15
Ограничен пристап
48 - 1794
5
Jan 20 '15
Ограничен пристап
110 - 2295
5
Jan 18 '15
Ограничен пристап
52 - 3943
5
Dec 17 '14
Ограничен пристап
4202 - 5640
5
Dec 15 '14
Ограничен пристап
0 - 406
5
Dec 12 '14
Ограничен пристап
280 - 1238
5
Dec 11 '14
Ограничен пристап
283 - 818
5
Nov 14 '14
Ограничен пристап
216 - 8922
5
Oct 29 '14
Ограничен пристап
164 - 3808
5
Oct 23 '14
Ограничен пристап
20 - 382
5
Oct 14 '14
Ограничен пристап
76 - 977
5
Jul 17 '14
Ограничен пристап
842 - 17817
5
Jun 18 '14
Ограничен пристап
0 - 450
5
May 22 '14
Ограничен пристап
211 - 1849
5
May 22 '14
Ограничен пристап
124 - 858
5
Apr 25 '14
Ограничен пристап
184 - 19305
5
Apr 17 '14
Ограничен пристап
474 - 1770
5
Apr 7 '14
Ограничен пристап
866 - 14658
5
Mar 30 '14
Ограничен пристап
0 - 453
5
Mar 24 '14
Ограничен пристап
94 - 1789
5
Mar 22 '14
Ограничен пристап
1203 - 1729
5
Mar 18 '14
Ограничен пристап
124 - 5496
5
Mar 11 '14
Ограничен пристап
407 - 2311
5
Feb 28 '14
Ограничен пристап
40 - 2966
5
Feb 24 '14
Ограничен пристап
1624 - 3131
5
Jan 15 '14
Ограничен пристап
0 - 1125
5
Dec 6 '13
Ограничен пристап
1954 - 327
5
Dec 5 '13
Ограничен пристап
1277 - 3487
5
Nov 27 '13
Ограничен пристап
266 - 651
5
Nov 22 '13
Ограничен пристап
650 - 56761
3
Oct 26 '13
Ограничен пристап
30 - 1397
5
Oct 25 '13
Ограничен пристап
0 - 1485
5
Sep 16 '13
Ограничен пристап
3819 - 173
5
Aug 8 '13
Ограничен пристап
180 - 1493
5
Aug 2 '13
Ограничен пристап
980 - 10978
5
Jul 26 '13
Ограничен пристап
52 - 793
5
Jul 26 '13
Ограничен пристап
0 - 953
4
Jul 3 '13
Ограничен пристап
2140 - 38843
5
Apr 23 '13
Ограничен пристап
953 - 3748
5
Jan 15 '13
Ограничен пристап
9604 - 3204
5
Jan 8 '13
Ограничен пристап
327 - 18564
5
Jul 20 '12
Ограничен пристап
650 - 1352
5
Jul 13 '12
Ограничен пристап
0 - 2596
5
Jul 5 '12
Ограничен пристап
54 - 730
5
Jul 5 '12
Ограничен пристап
40 - 1368
5
Jul 5 '12
Ограничен пристап
1492 - 1524
5
Apr 21 '12
Ограничен пристап
60 - 2814
5
Apr 11 '12
Ограничен пристап
0 - 950
5
Feb 15 '12
Ограничен пристап
1486 - 8522
5
Feb 15 '12
Ограничен пристап
137 - 2320
5
Dec 16 '11
Ограничен пристап
77 - 1462
5
Dec 15 '11
Ограничен пристап
422 - 945
5
Aug 5 '11
Ограничен пристап
0 - 905
5
Jul 26 '11
Ограничен пристап
128 - 1587
5
Jul 17 '11
Ограничен пристап
136 - 1602
5
May 17 '11
Ограничен пристап
52 - 3943
5
Apr 6 '11
Ограничен пристап
32 - 3125
5
Dec 2 '10
Ограничен пристап
222 - 1858
5
Dec 1 '10
Ограничен пристап
124 - 5157
4
Jan 30 '10
Ограничен пристап
359 - 690
5
Dec 1 '09
Ограничен пристап
357 - 8868
1
Nov 12 '09
Ограничен пристап
124 - 1196
5
May 14 '09
Ограничен пристап
130 - 184
5
Nov 26 '08
Ограничен пристап
609 - 2266
5
Nov 18 '08
Ограничен пристап
112 - 1775
5
Oct 24 '08
Ограничен пристап
883 - 5175
5
Oct 14 '08
Ограничен пристап
601 - 1095
4
Sep 25 '08
Ограничен пристап
573 - 3137
5
Jun 19 '08
Ограничен пристап
113 - 774
4
May 22 '08
Ограничен пристап
785 - 2524
1
Apr 18 '08
Ограничен пристап
207 - 4038
5
Feb 25 '08
Ограничен пристап
795 - 3265
5
Jan 25 '08
Ограничен пристап
88 - 2874
5
Dec 21 '07
Ограничен пристап
373 - 4632
4
Dec 19 '07
Ограничен пристап
0 - 156
4
Oct 29 '07
Ограничен пристап
2891 - 3305
5
Oct 8 '07
Ограничен пристап
52 - 3943
5
Sep 19 '07
Ограничен пристап
353 - 11266
5
Sep 11 '07
Ограничен пристап
20 - 461
5
Sep 2 '07
Ограничен пристап
813 - 1974
5
Jul 31 '07
Ограничен пристап
485 - 8954
5
Jun 20 '07
Ограничен пристап
48 - 431
5
Jun 20 '07
Ограничен пристап
166 - 1336
5
Mar 29 '07
Ограничен пристап
219 - 595
5
Jan 30 '07
Ограничен пристап
234 - 3138
5
Jan 11 '07
Ограничен пристап
26 - 6277
5
Dec 3 '06
Ограничен пристап
401 - 6879
4
Nov 30 '06
Ограничен пристап
130 - 2576
5
Nov 5 '06
Ограничен пристап
111 - 1015
4
Oct 6 '06
Ограничен пристап
107 - 652
5
Sep 21 '06
Ограничен пристап
1834 - 347
5
Sep 8 '06
Ограничен пристап
1202 - -2476
5
Jun 1 '06
Ограничен пристап
162 - 335
4
Mar 10 '06
Ограничен пристап
0 - 110
5
Mar 1 '06
Ограничен пристап
2097 - 116733
5
Nov 24 '05
Ограничен пристап
159 - 3408
5
Oct 28 '04
Ограничен пристап
507 - 1067
5
Aug 3 '04
Ограничен пристап
299 - 6135
5
Jul 26 '04
Ограничен пристап
11852 - 2485
5
May 17 '04
Ограничен пристап
594 - 1193
5
Apr 16 '04
Ограничен пристап
663 - 3698
3
Mar 28 '04
Ограничен пристап
20 - 7639
5
Feb 26 '04
Ограничен пристап
89 - 49
4
Feb 6 '04
Ограничен пристап
1201 - 2988
1

Имињата на членовите на ProZ.com се прикажани во сина боја.
Кликнете по имињата за да видите повеќе информации за лицата кои внеле записи.

Одрекување: ProZ.com не ја потврдува ниту гарантира точноста на записите. Персоналот на ProZ.com го задржува правото (но не презема обврска) да отстрани или измени содржина која е овде објавена. Персоналот на ProZ.com не ги разгледува предметите пред да се објават; нема модератор кој е постојано на должност, така што читателите внесуваат записи на сопствен ризик.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Your current localization setting

македонски

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Пребарување израз
  • Работа