Алатки


Резиме на алатките достапни на ProZ.com


Фактурирање за преведувачи

Составувајте, испраќајте и следете ги фактурите мрежно на едноставен начин.


Групно купување за преведувачи (ГКП)

Групното купување за преведувачи (ГКП) е алатка што се нуди за да им даде можност на преведувачките да купат компјутерски алатки за преведување и друг софтвер заедно за да добијат пониска цена и да остварат значителна заштеда преку групно купување.


Калкулатор на цени

Оваа алатка ја пресметува просечната цена што мора да ја наплатите за да го постигнете посакуваниот приход, врз основа на претпоставките што ги имате внесено. Имајте предвид дека на кој било друг пазар или домен на специјализација, тековните цени може да бидат повисоки.


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


Цени на заедницата

Видете ги вкупните цени на ProZ.com или пресметајте ги вашите цени.


Претворач на единици-мерки

Видете ги вкупните цени на ProZ.com или пресметајте ги вашите цени.

Претворете ги единиците мерки за температура (Целзиусови и Фаренхајтови степени), за растојание (стапки, метри итн.) и сл.Преглед на веб-локацијата

Брз поглед кон можностите достапни на ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Пребарување израз
  • Работа
  • Форуми
  • Multiple search