Алатки


Резиме на алатките достапни на ProZ.com


Фактурирање за преведувачи

Составувај, испраќај и следи ги фактурите мрежно на едноставен начин.


Групно купување за преведувачи (ГКП)

Групното купување за преведувачи (ГКП) е алатка што се нуди за да им даде можност на преведувачките да купат компјутерски алатки за преведување и друг софтвер заедно за да добијат пониска цена и да остварат значителна заштеда преку групно купување.


Калкулатор на цени

Оваа алатка ја пресметува просечната цена што мора да ја наплатите за да го постигнете посакуваниот приход, врз основа на претпоставките што ги имате внесено. Имајте предвид дека на кој било друг пазар или домен на специјализација, тековните цени може да бидат повисоки.


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


Цени на заедницата

Види ги вкупните цени на ProZ.com или пресметај ги твоите цени.


Претворач на единици-мерки

Види ги вкупните цени на ProZ.com или пресметај ги твоите цени.

Претвори ги единиците мерки за температура (Целзиусови и Фаренхајтови степени), за растојание (стапки, метри итн.) и сл.Преглед на веб-страницата

Брз поглед кон можностите достапни на ProZ.com