Форуми за дискусија

Отворете дискусија на теми во врска со превод, толкување и локализација

Објави нова тема    Надвор од темата: Прикажано    Големина на фонт: - / + 
 
Форум
Тема
Лице кое објавува
Одговори
Прегледи
Последно објавување
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Corona quarantine diary    (Оди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95... 96)
Mervyn Henderson
Mar 15, 2020
1,436
845,659
Не содржи нови објави од вашата последна посета
ProZ.com Staff
ПЕРСОНАЛ НА СТРАНИЦАТА
May 6
31
931
Не содржи нови објави од вашата последна посета
ProZ.com Staff
ПЕРСОНАЛ НА СТРАНИЦАТА
08:10
8
239
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Quali strumenti indispensabili per la traduzione    (Оди на страница 1... 2)
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Nombre de mots par jour    (Оди на страница 1... 2)
Cybe
Sep 23, 2009
16
18,309
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Subtitling test    (Оди на страница 1... 2)
Rebecca Ohara
Sep 20, 2018
21
10,366
Не содржи нови објави од вашата последна посета
1
124
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Irina Gray (X)
Sep 13, 2011
10
5,017
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Julieta Llamazares
ПЕРСОНАЛ НА СТРАНИЦАТА
May 6
0
102
Julieta Llamazares
ПЕРСОНАЛ НА СТРАНИЦАТА
May 6
Не содржи нови објави од вашата последна посета
0
68
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Bitcoin for Translators - Why Not?    (Оди на страница 1, 2, 3... 4)
Péter
May 2, 2013
45
11,689
Не содржи нови објави од вашата последна посета
0
72
Не содржи нови објави од вашата последна посета
ProZ.com Staff
ПЕРСОНАЛ НА СТРАНИЦАТА
May 5
13
363
Не содржи нови објави од вашата последна посета
2
143
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Не содржи нови објави од вашата последна посета
10
317
Не содржи нови објави од вашата последна посета
ProZ.com Staff
ПЕРСОНАЛ НА СТРАНИЦАТА
May 4
24
1,002
Не содржи нови објави од вашата последна посета
ProZ.com Staff
ПЕРСОНАЛ НА СТРАНИЦАТА
Apr 26
25
1,870
Не содржи нови објави од вашата последна посета
6
390
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Не содржи нови објави од вашата последна посета
6
261
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Certificate of Tax Residence    (Оди на страница 1... 2)
17
7,487
Не содржи нови објави од вашата последна посета
ph-b
Apr 27
2
385
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Не содржи нови објави од вашата последна посета
10
801
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Не содржи нови објави од вашата последна посета
SEH
May 3
1
173
SEH
May 5
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Scammers Free Works and pay-secured    (Оди на страница 1... 2)
Cevdet Yilmaz
Nov 23, 2020
15
2,723
Не содржи нови објави од вашата последна посета
4
333
Не содржи нови објави од вашата последна посета
泰晤士(TIMES)四合院儿    (Оди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215... 216)
QHE
May 4, 2014
3,233
2,750,356
QHE
May 4
Не содржи нови објави од вашата последна посета
6
400
Не содржи нови објави од вашата последна посета
9
370
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Не содржи нови објави од вашата последна посета
14
997
Не содржи нови објави од вашата последна посета
5
562
Не содржи нови објави од вашата последна посета
1
120
Не содржи нови објави од вашата последна посета
What is your opinion on XTM Cloud CAT tool?    (Оди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9)
WolfestoneGroup
Feb 10, 2011
122
38,710
cedery
May 4
Не содржи нови објави од вашата последна посета
17
1,145
Sadek_A
May 4
Не содржи нови објави од вашата последна посета
3
241
LIZ LI
May 4
Не содржи нови објави од вашата последна посета
How to get that job?    (Оди на страница 1... 2)
17
2,089
Не содржи нови објави од вашата последна посета
Објави нова тема    Надвор од темата: Прикажано    Големина на фонт: - / + 

Red folder = Нови објави од вашата последна посета (Red folder in fire = Повеќе од 15 објави)
Yellow folder = Не содржи нови објави од вашата последна посета (Yellow folder in fire = Повеќе од 15 објави)
Lock folder = Темата е заклучена (Во него нема можност за нови објави.)
 


Форуми за дискусија

Отворете дискусија на теми во врска со превод, толкување и локализација


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within Trados Studio

Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »