Поставете KudoZ прашање
За да го зголемите своето ограничување на 5 , регистрирајте или зачленете се сега
За да можете да поставувате 15 прашања дневно, и до 60 неделно, зачленете се во ProZ.com сега.
Јазици   >  
Област (широко) (Задолжително) Determining general field
Област (специфично) (Задолжително)Одредување специфична област
Поле за впишување (за понатамошни спецификации)Впишување поспецифична категорија

During the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) crisis, COVID-19 questions will be given more visibility than the rest. Please check this option only if your question includes a term related to the COVID-19 outbreak or from a COVID-19 project.
Израз или фраза:
Објаснување / Контекст / Повеќе за изразот (задолжително)
Помогнете им на преведувачите да ви помогнат: давањето контекст за изразот за којшто барате помош е скапоцена алатка за потенцијалните одговарачи. Колку повеќе контекст дадете за изразот, толку подобра помош ќе добиете. Наведете информации, како на пример:

  • тип на документот/ситуација во којашто изразот се појавува
  • земја и дијалект
  • целна публика/земја
  • специфичен контекст (изворната реченица или ставот во којшто изразот се појавува)
  • референтни URL адреси, преводи што ги разгледувате, итн.

Погледнете подетален опис на контекст за вклучување тука.

Внимавајте, во овој образец да не објавите чувствителни или доверливи информации.
Ниво Како да се одлучите меѓу PRO и не-PRO
Приоритетен јазик за објаснување на одговор Што е ова?
Прегледајте го вашето прашање и изберете дополнителни опции
Ваше име
(задолжително)
Ваша адреса за е-пошта
(задолжително)

(Белешка: Вашата адреса за е-пошта ќе биде видлива за модераторите и за персоналот на страницата)