Freelance translators

Преведувачите, како и толкувачите, овозможуваат комуникација меѓу различни култури преку преведување од еден на друг јазик. Преведувачите работат со пишани текстови, како спротивни од усниот збор.

Преведувањето подразбира многу повеќе отколку едноставно, збор по збор, предавање на еден јазик во друг. Преведувачите мора целосно да ја разбираат тематиката на тектот што го преведуваат, како и културите поврзани за појдовниот и целниот јазик.

Со повеќе од 300 000 регистрирани преведувачи и толкувачи, ProZ.com е најголемата онлајн база на јазични професионалци во светот. За да најдете преведувач, изберете јазичен пар или обидете се преку напредно пребарување на преведувачи и толкувачи. Може исто така да побарате понуда на цени за специфичен преведувачки проект преку објавување на понуда за работа.

Select language pair:


Не го гледате јазикот што го барате? Обидете се преку Напредно пребарување на преведувачи

Browse freelance translators by language pair: